Beskrivelse af ‘Mad og bæredygtighed’

Mad – med omtanke
’Mad – med omtanke’ er et hæfte med tilhørende hjemmeside: www.madogbaeredygtighed.dk. Det sætter fokus på mad og bæredygtighed og giver ideer til at kunne ”holde hus med miljøet”. Det kan medvirke til at inspirere alle, der laver mad i det daglige, til at nedsætte CO2 forbruget og giver lettilgængelige anvisninger på, hvordan man med få midler, enkel planlægning og tidsbesparende metoder, kan blive mere ”CO2 venlig” i husholdningen.

Opskrifter.
’Mad med omtanke’ er bygget op over opskrifter på lokal sæsonbestemt mad, der sætter fokus på klima, at undgå madspild samt energi- og vandsparemetoder.

Webside.
Hæftet findes på forsiden af dette webbaserede mødested i udvidet form som et interaktivt medie med flere opskrifter og mulighed for at hente viden til bæredygtig hverdag. Derudover vil der være opskrifter med større portioner til fællesspisningsarrangementer i forsamlingshuse m.m. På mødestedet er der en blog bl.a. til information, dialog og kommunikation.

Madspild.
Forbrugere lever ofte i en hektisk hverdag med mange gøremål og derfor gribes ofte til nemme løsninger for den daglige madlavning. Hvert år smider hver dansker i gennemsnit ca. 45 kg mad i skraldespanden i stedet for at spise den – så spørgsmålet er: Hvordan kan vi blive bedre til at udnytte køkkenskabenes uudnyttede potentialer?

Dit valg af mad og måltider.
Måltidet er en del af vores kultur og er et udtryk for vores individuelle smag. Derfor kan det være svært at ændre vaner. Vi sparer allerede på el, olie, vand osv., men vi kan spare store mængder CO2 ved omtanke i hverdagen, når vi laver mad og køber ind. Ved at spise CO2 venligt får du flere sidegevinster – det er sundere og ofte billigere mad. Ved at sammensætte maden efter sæson med en mangfoldighed i farver og konsistenser og bruge køkkenskabenes uudnyttede potentialer samt naturen i nabolaget – medvirker du til en mere klimavenlig hverdag for alle.
På hjemmesiden www.madogbaeredygtighed.dk finder du mere viden om, hvad dit valg af fødevarer betyder dels for klimaet, men også for almenvellet for mennesker, planter og dyr – tænk over at klimabevidsthed ikke kan udskydes.

Mad – med omtanke – Valget er dit!

Mad er noget uomgængeligt – en hverdagsoplevelse, som man kan ændre sig igennem, hvis man spiser med omtanke. Hvilke konsekvenser har den mad vi putter i munden? Hvis du køber din mad, der er produceret af en landmand, der passer på jorden og dyrene, støtter du et bestemt værdisæt. Hvis du køber maden til underpris – en pris der ikke harmonerer med madens virkelige pris og ikke støtter det fællesskab, hvor maden er produceret – så støtter du et andet sæt af værdier. Det drejer sig om fødevarernes herkomst, brug og endeligt – at vi gør op med os selv, hvilket værdisæt du vil støtte i det land, du bor i – det gælder om at lave mad – med omtanke. Valget er dit!

Projektet fik i 2012 støtte af:

LAG Hedensted, University College Lillebælt og Nordeafonden.

6 Responses to Beskrivelse af ‘Mad og bæredygtighed’

  1. Pingback: do you agree

  2. Pingback: read more

  3. Pingback: Greg Thmomson

  4. Pingback: gmail login

  5. Pingback: www.gmail.com login

  6. Pingback: all of craigslist

Der er lukket for kommentarer.