Bæredygtighed, forbrug og etik.

Begrebet bæredygtighed forstås som at tage hensyn til naturens grænser for udnyttelse, således at kommende generationer ikke får ødelagt mulighederne for at få dækket deres behov.

Behov for rent vand.

Et glas koldt vand fra hanen er ikke en selvfølge. I følge GEUS (De nationale geologiske undersøgelser) blev der i 2008 fundet pesticider i flere end fire ud af ti overvågede boringer. Det er en stigning på ni procent i forhold til året før og på ikke mindre end 63 procent i forhold til 2000. Pesticid-problemet er hele fire gange så stort, som da grundvandsovervågningen begyndte i 1990. Her var der blot pesticider i en ud af ti grundvandsboringer.

Det betyder at vandværkerne ad åre kan få vanskeligt ved at finde nye, rene vandmagasiner i undergrunden.

Det er ikke landbruget alene, der forurener vores grundvand med pesticider. En ganske betragtelig del kan komme fra private haveejere, sprøjtning af banelegemer, golfbaner og andre, der bruger sprøjtning som bekæmpelse af ukrudt, skadedyr m.v.. Der kan være andre grunde end pesticider, der kan lukke vandboringer eksempelvis gylleudslip, sygdomsfremkaldende bakterier fx Coli-bakterien m.v..

De danske landbrug og gartnerier er underlagt langt strengere regler på en række områder heriblandt sprøjtning med pesticider end de fx sydligere nabolande. Derfor vil man også finde langt færre rester af uheldige stoffer i dansk producerede varer end fx grønsager og frugt fra middelhavslandene.

Kilde: http://www.geus.dk/vandressourcer/

 Bæredygtigt forbrug.

Bæredygtigt forbrug handler om forbrugeres muligheder for at vælge etiske produkter og producenter. Etik handler i denne forbindelse først og fremmest om børnearbejde, menneskerettigheder og andre menneskelige forhold, som varerne er produceret under.

http://www.food.dtu.dk/Publikationer/Kemikaliepaavirkninger/Pesticider-i-kosten

Økologi.

For at en fødevare kan kaldes økologisk skal den være dyrket uden kunstgødning og pesticider.

Kunstgødning bliver fremstillet på gødningsfabrikker under et stort energiforbrug. Kunstgødning er den store CO2 belastning fra det konventionelle landbrug. Økologisk dyrkning binder derimod CO2 i jorden i stedet for at frigøre det til luften, fordi man indarbejder organisk materiale i jorden og på den måde øger humuslaget, der er i stand til at holde på CO2.

Det får du mere for pengene, når du køber økologisk
Økologiske varer er dyrere, fordi økologisk produktion er dyrere end ikke-økologisk. Her er nogle af årsagerne til, at det forholder sig sådan, samt nogle fakta om, hvad du får for pengene.

 • Med økologisk mad er du sikker på, at der ikke er sprøjtegifte i dine fødevarer. Når landmanden dyrker sine marker uden at bruge sprøjtegift, er der brug for mere arbejdskraft til at fjerne ukrudt. Det gør den økologiske produktion dyrere. I Danmark blev der i 2010 i Fødevarestyrelsens kontrol fundet rester af sprøjtegift i 55 procent af ikke-økologisk frugt og grønt.
 • Du slipper for madsminke ved at vælge økologi. I ikke-økologiske fødevarer må industrien bruge 370 forskellige tilsætningsstoffer: Farvestoffer, konserveringsmidler, emulgatorer osv. I økologiske fødevarer må der kun bruges 49 tilsætningsstoffer. Når man ikke må bruge en masse tilsætningsstoffer, kræver det en bedre råvarekvalitet og mere håndværk. Økologisk mad skal være af en bedre kvalitet, da den ikke kan fikses, pumpes og sminkes med en masse e-numre.
 • Økologi er bedre dyrevelfærd for pengene. Når man ikke presser dyr og planter til at vokse, men giver dem mulighed for at leve naturligt, koster det mere. En økologisk kylling vokser i et naturligt tempo, og den lever dobbelt så længe som en ikke-økologisk kylling. Det koster mere i form af foder og plads. Økologiske husdyr skal også have adgang til udearealer, de har bedre plads i stalden og de skal have grovfoder, som er naturligt føde og godt for deres velbefindende.
 • Ved at købe økologisk bidrager du til, at vi også i fremtiden kan drikke rent vand fra hanen. I 2010 blev der fundet rester af det ikke-økologiske landbrugs sprøjtegifte i 25 procent af de boringer, som danske vandværker får vand fra. Hvert år bliver der lukket over 100 danske vandboringer, fordi de er forurenede med sprøjtegifte. Økologisk landbrug giver ingen risiko for forurening af drikkevandet.
 • Økologi er mere natur for pengene. I gennemsnit er der 30 procent flere vilde fugle, harer og andre dyre- og plantearter på og rundt om økologisk dyrkede arealer, end der er, når landbruget ikke er økologisk. Mange danske dyre- og plantearter er truet eller i tilbagegang, fordi deres naturlige levesteder forsvinder. Det gælder blandt andet harer og agerhøns.
 • Økologiske dyr får lov at udfolde deres naturlige adfærd under åben himmel og har bedre plads, når de er i stalden. Det giver sundere dyr og et langt mindre medicinforbrug. Herunder penicillin, som kan give problemer for menneskers sundhed i form af multiresistente bakterier.
 • At købe økologisk mad er en investering i fremtiden. Du er med til at sikre, at dine børn kan drikke rent vand fra hanen, at de kan blive behandlet med penicillin, hvis de bliver syge, at de kan spise fisk fra et rent vandmiljø, og at de undgår potentielt skadelige og hormonforstyrrende stoffer i deres dagligdag.

Kilde: https://okologi.dk/

Læs mere på:

https://www.oekologi.dk/

http://levbaeredygtigt.dk/

 Fairtrade.

Kilde: http://www.fairtrade.dk/

15 Responses to Bæredygtighed, forbrug og etik.

 1. Pingback: alkaline water brands

 2. Pingback: water ionizer pay plan loans

 3. Pingback: pay day loans

 4. Pingback: water ionizer loans

 5. Pingback: pennsylvania energy choices

 6. Pingback: alkaline water

 7. Pingback: view website

 8. Pingback: water ionizer

 9. Pingback: great post to read

 10. Pingback: great post to read

 11. Pingback: Greg Thmomson

 12. Pingback: gmail.com login

 13. Pingback: gmail sign in

 14. Pingback: www.gmail.com login

 15. Pingback: search all craigslist

Der er lukket for kommentarer.